Полезные ссылки

1. Как вступить в профсоюз http://svao.mgoprof.ru/sotsialnie_programmi/kreditniy_soyuz_uchiteley/kak_vstupit/
2. Порядок проведения аттестации педагогических работников http://svao.mgoprof.ru/normativnie_dokumenti/poryadok_provedeniya_attestatsii_pedagogicheskih_rabotnikov/
3. Социальные программы http://svao.mgoprof.ru/sotsialnie_programmi/
4. Отдых для членов профсоюза http://svao.mgoprof.ru/letniy_otdih/